Lixiviación de cobre de relaves utilizando amoníaco